163.
Alpiner loft
Mathon, Zwitserland
2013-2016
Transformatie van een schuur in een alpiner loft
Adres: Mathon, Graub√ľnden Zwitserland
Oppervlakte: 137 m2
Opdrachtgever: particulier
Architectuur: office haratori in samenwerking met Office Winhov
Project architecten: Nahako Hara, Zeno Vogel

Het dorp Mathon is opmerkelijk intact gebleven zonder noemenswaardige wijzigingen aan de bestaande bebouwing. In het hart van het dorp staat een houten hooischuur die in verval is geraakt. Sloop daarvan zou een gat veroorzaken waarbij de stedebouwkundige structuur onherstelbaar beschadigd. Om de structuur van het dorp, inclusief de beeldbepalende functie van de schuur, te behouden wordt die laatste omgebouwd tot een alpine loft; een plek voor werk en reflectie. De kenmerkende houten structuur en het stenen dak worden gerenoveerd. De indeling en detaillering van de woning refereert naar de organisatie en atmosfeer van een Japans huis.

Loggia op de verdieping
 
 
Entree aan de dorpsstraat 
Situatie 
Hoogte 1538 meter 
Noordgevel met raam naar de keuken 
Noord gevel Oost gevel Zuid gevel West gevel
De voormalige hooizolder op de verdieping 
Noord gevel 
Maquette van de hout constructie Maquette materiaal
Maquette van de hout constructie 
Leem- en stromortel tussen de boomstammen 
Langs doorsnede Dwars doorsnede
Entree op de verdieping 
Langs doorsnede 
Het slaapvertrek op straatniveau 
Keuken en haard in de lagere hooiopslag