132.
Masterplan Escher Wyss
Zürich, Zwitserland
2008-2009
Stedenbouwkundig plan, Baufeld H
Adres: Escher Wyss gebied, Zürich-West
Oppervlakte:
 38.650m2
Opdrachtgever: Stadt Zürich, Allreal West AG, Martin Seiz, W. Schmid + Co AG
Landschapsarchitecten: Müller Illien, Zürich
Eerste prijs, 'Gestaltungsplan' 2008
In samenwerking met office haratori

Het Baufeld H is een van de laatste schakels in de ontwikkeling van Escher-Wyss; een voormalig industriegebied aan de westzijde van Zürich dat transformeert tot een stedelijk milieu met wonen, werken en voorzieningen. Het stedenbouwkundig plan neemt de aanwezige morfologie van het gebied als uitgangspunt voor een programmatische en ruimtelijke verdichting waarbij de bestaande, complexe, eigendomsgrenzen worden gerespecteerd. De voorgestelde bouwenvelop bestaat uit een 2 tot 4 lagen hoge plint met daarop een terug liggende bebouwing tot 7 lagen. Deze plint sluit in hoogte aan op de behouden industrieloodsen zoals de naastgelegen Schiffbauhalle waarin een nieuw theater en restaurant zijn gevestigd. In het plan is het behoud van bestaande gebouwen, met name het Aeschbacher gebouw, voorzien. Dit voormalig laboratorium bevind zich net buiten de voorgeschreven rooilijnen van het plan. Het gebouw speelt een sleutelrol in de vorming van de culturele identiteit van het gebied. Het provisorische karakter van het gebruik (bar en tv studio) wordt strategisch ingezet om het stedelijk leven in dit gebied op gang te brengen en een programmatisch eindbeeld van het gebied uit te stellen.

Zürich-West
 
 
Van blok naar individuele gebouwen Van blok naar individuele gebouwen Van blok naar individuele gebouwen Van blok naar individuele gebouwen
Van blok naar individuele gebouwen 
Gerende rooilijnen in Escher Wyss 
Straat profielen Plan begane grond Situatie
Escher Wyss, 1930 
Straat profielen 
Maquette van Zürich-West 
Schiffbauplatz