87.
Centrumplan Grave
Grave
2004-2005
35 appartementen en winkels
Oppervlakte: 4.030 m2
Opdrachtgever: Gemeente Grave
Landschapsarchitect: Buro Lubbers
Prijsvraag: eerste prijs, niet gebouwd

Grave heeft een dicht, stedelijke weefsel uit de periode dat het een vestingstad was. Het nieuwe centrumplan, met woningen en winkels, corrigeert een aantal ingrepen uit de jaren ’60 die de ruimtelijke karakteristiek van het oorspronkelijke weefsel ernstig aangetast hebben. Uitgangspunt is om het oorspronkelijke carré van hoofdstraten met daarin de markt als belangrijkste plein in het centrum te herstellen. Binnen het carré vormen de binnenhoven een stelsel van in elkaar overlopende informele ruimtes. Historische elementen, zoals de klokkentoren van het gemeentehuis, krijgen een nieuwe betekenis in deze ruimtelijke configuratie. Het programma voor de nieuwbouw overstijgt de schaal van de individuele panden van het oorspronkelijk stedelijk weefsel. Het plan bemiddeld in deze 'schaalsprong'. De gebouwen en maat van de gevel geven uitdrukking aan het nieuwe programma. Tegelijk verbinden de toegepaste materialen, proportionering van de gevel, ritme van de ramen en de detaillering de nieuwbouw aan de witte stucwerk en baksteen gevels van de historische bebouwing.

Het historisch centrum van Grave
 
 
Maquette situatie 
Bestaande klokkentoren op het nieuwe binnenplein 
Inpassing in het historisch weefsel 
Situatie 
Karakteristieke materialen historisch centrum Grave