1950.
Poppenhuis
2015-2016
Architecten voor kinderen met energiestofwisselingsziekte
Het poppenhuis is gemaakt voor de actie 'Architecten voor kinderen met energiestofwisselingsziekte'. Na de tentoonstelling van de poppenhuizen worden ze geveild. De opbrengsten komen ten goede aan het onderzoek van Professor Jan Smeitink naar een medicijn voor kinderen met energiestofwisselingsziekte.

Ontwerpeam: Joost Hovenier, Jan Peter Wingender, Anna Janssen, Patryk Krolikowski, Camille Moreau
Fotographer: Thomas Lenden

Petronella Oortman bouwde haar poppenhuis in 1686 als een zinnebeeld voor het ideale burgerlijk leven. Een aanzicht van negen kamers over drie verdiepingen met precieze functies. Ruim een eeuw later bouwde Friedrich Schinkel een paviljoen in de tuinen van het paleis Charlottenburg. Een gelijkzijdige plattegrond van negen kamers. Ontdaan van de inrichting duiden alleen nog de wisselende verbindingen tussen de kamers op een mogelijk gebruik van het paviljoen. Het poppenhuis verenigt het aanzicht van Oortman en de rudimentaire plattegrond van Schinkel. Een architectonische vingeroefening in 3 x 3 x 3 kamers. Een herkenbaar huis in ons eigen huis: het poppenhuis zorgvuldig geconstrueerd meubelstuk. De wisselende verbindingen tussen kamers, vides, balkons en daklichten suggereren een hiërarchie of zelfs een enscenering. Maar een functionele bepaling ontbreekt. De kamers, elk uniek, zijn niets meer dan zichzelf.

 

 

Poppenhuis 1:1
 
 
Gekleurden muren Gekleurden muren Gekleurden muren
Poppenhuis van Petronella Oortman in 1986 
Gekleurden muren 
Gevel 1 Gevel 2 Gevel 3 Gevel 4
Plattegrond Plattegrond plattegrond 02
Gevel 1 
Plattegrond 
Schinkel pavillon Charlottenburg 
dubbele hoge ruimte