57.
Woontorens De Loodsen
Amsterdam
2001-2006
85 sociale huurwoningen en bedrijfsruimten
Adres: Piet Heinkade 183, 211, Amsterdam
Oppervlakte: 13.940 m2
Opdrachtgever: Hopman Interheem, Ymere
Fotografie: Stefan Mùˆller
Prijzen: Daas Baksteen Architectuurprijs 2008

In de reeks gebouwen langs de IJ-haven zijn De Loodsen het schakelstuk tussen de west- en oostzijde van dit nieuwe stuk van de stad. Het gehele ensemble bestaat uit zes torens van elf verdiepingen en een lage strook van vijf verdiepingen aan het voormalige havenbassin. De twee woontorens van office winhov vormen de hoeken van het ensemble aan de stadzijde. In deze hoog-stedelijke omgeving zijn de twee torens als cascogebouwen ontwikkeld. Hierdoor krijgt de verhuurder maximale flexibiliteit voor de toekomstige indeling per verdieping. Beide torens zijn als afzonderlijke, maar aan elkaar verwante gebouwen uitgewerkt. Ze onderscheiden zich door hun positie, het volume en het ritme van de ramen. Ze zijn verbonden door hun expressie; de horizontale betonbanden en de plastische uitwerking van het metselwerk. Het robuuste karakter van de gebouwen grijpt terug op het karakter van de voormalige pakhuizen die het beeld van deze plek lange tijd bepaalden.

Gevel toren 6 aan de stadzijde
 
 
Pakhuis de Zwijger, 1958 
Relatie met de bestaande pakhuizen 
Geveldetiail Veembroederhof 
Situatie 
Referentie Prudential Building, Louis Sullivan, Buffalo NY, 1894 
Gevel toren 1 
Gevelmaquette toren 6 Maquette van het ensemble Maquette van het ensemble
Interieur appartement 
Gevelmaquette toren 6 
Gevel relief 
Casco appartement