PARTNERS: TEAM:
Zakelijk directeur/Architect:
Henk Tiegelaar

Architecten/Ontwerpers:
Elizabeth Acland
Jasper ten Bosch
Alma Bouwens
Rick Bruggink
Alice Dicker
Ana Frentescu
Daan Groeneveld
Anna Janssen
Dominique de Rond
Carlo van Steen
András Szél
Inez Tan
Caroline Versteden
Bob van der Vleugel
Martijn van Wijk

Bouwtechnisch ontwerpers:
Charles Hueber
Leon Kentrop
Peter Nagtzaam

Stagiairs:
Alexandre Augu
Gwenaëlle Polgar

Communicatie:
Karen Willey

Administratie:
Aeliane van den Ende

Bureau-assistentie:
Mara-Flor Silva da Cruz

          Liefde voor wat vanzelfsprekend is
Gebouwen zijn meer dan losse objecten. Ze maken deel uit van een omgeving en dragen bij aan de ontwikkeling daarvan. Zoals een straat, een buurt of een stad. Gebouwen huisvesten mensen die ze – vaak intensief – gebruiken. Vandaag, morgen en door de jaren heen. Daarom hebben we behoefte aan een architectuur die de tijd doorstaat en aan gebouwen die dankzij hun bruikbaarheid, soliditeit en duurzaamheid hun relevantie behouden. Ze voegen zich in onze complexe en continu veranderende stedelijke omgeving. Trends komen en gaan, maar wij houden van de nooit aflatende kracht van wat vanzelfsprekend is. Het alledaagse is van alle tijden.

        
          We verbinden eenvoud met raffinement
          Als ontwerpteam geloven we in de elegantie van eenvoudige oplossingen voor complexe problemen. Daarbij zijn we ons steeds bewust van de context waarin wij werken. In ons denken en doen houden we altijd rekening met de milieutechnische, sociale en culturele aspecten die gerelateerd zijn aan architectuur en stadsontwikkeling. Onze focus op de 'houdbaarheid' en de verbindende kracht van gebouwen vraagt om een ontwerpproces dat zich kenmerkt door zorgvuldige observatie, aanpassing en verfijning. De combinatie van reductie en eenvoud enerzijds en verrijking en raffinement anderzijds voegt betekenis toe aan onze gebouwen.


          Het normale kent geen grenzen
          Office Winhov is een van oorsprong Nederlands bureau dat werkt in de traditie van 'de Europese stad'. Wij hebben een reputatie opgebouwd met projecten die gekarakteriseerd worden door een zorgvuldig begrip van de context en veel aandacht voor materiële expressie. Wij streven altijd naar gebouwen die zich op een vanzelfsprekende manier verbinden met hun omgeving en die een antwoord bieden op de uiteenlopende vragen van eigenaren en gebruikers. Met gebruikmaking van onze achtergrond en ervaring hebben we ons werkterrein vergroot. Tegenwoordig zijn we internationaal actief en werken aan een breed scala aan opdrachten. Het gewone is alles behalve statisch; juist door het gewone centraal te stellen zijn wij en onze opdrachtgevers verder gekomen dan via welke trend of mode dan ook.

        

 
  • HET BUREAU
  • PARTNERS
  • TEAM

HET BUREAU

Office Winhov is een van oorsprong Nederlands bureau dat werkt in de traditie van 'de Europese stad'. Wij hebben een reputatie opgebouwd met projecten die gekarakteriseerd worden door een zorgvuldig begrip van de context en veel aandacht voor materiële expressie. Wij streven altijd naar gebouwen die zich op een vanzelfsprekende manier verbinden met hun omgeving en die een antwoord bieden op de uiteenlopende vragen van eigenaren en gebruikers. Met gebruikmaking van onze achtergrond en ervaring hebben we ons werkterrein vergroot. Tegenwoordig zijn we internationaal actief en werken aan een breed scala aan opdrachten. Het gewone is alles behalve statisch; juist door het gewone centraal te stellen zijn wij en onze opdrachtgevers verder gekomen dan via welke trend of mode dan ook.

PARTNERS

Uri Gilad, medeoprichter en partner van Office Winhov, richt zich in zijn werk op herbestemming en uitbreiding van monumentale gebouwen, duurzame woningbouwontwikkelingen en programma's op het snijvlak van 'hospitality', cultuur en commercie. Uri studeerde aan de HIT in Holon en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam waar hij Cum Laude afstudeerde. Hij geeft les aan de Academie van Bouwkunst en de Gerrit Rietveld Academie en geeft regelmatig lezingen over duurzame, sociale en culturele aspecten in relatie tot architectuur en stedenbouw. 

Jan Peter Wingender, medeoprichter en partner van Office Winhov, richt zich in zijn werk op complexe stedelijke ensembles, woongebouwen, civiele en publieke programma’s en de renovatie en herbestemming van monumentale gebouwen. Jan Peter studeerde aan de Technische Universiteit Eindhoven en het Berlage Instituut in Amsterdam. Hij geeft regelmatig lezingen, schrijft over architectuur en is lid van diverse adviescommissies en jury’s. Jan Peter is gastdocent op architectuur opleidingen in binnen- en buitenland. Van 2003 tot 2007 was hij hoofd van de architectuur opleiding van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Jan Peter was lector aan de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten en publiceerde in 2016 het boek 'Brick, An Exacting Material'.

Joost Hovenier was medeoprichter en partner van het bureau tot zijn overlijden in 2016. In zijn werk richtte hij zich op herbestemming van monumentale gebouwen en woningbouwprojecten op complexe, stedelijke locaties met speciale aandacht voor bijzondere doelgroepen zoals studenten en ouderen. Daarbij was hij hoofdredacteur van het online platform 'Local Heroes' en gaf hij lezingen in binnen- en buitenland over architectuur en het werk van Office Winhov. In het werk van Joost stond de relatie tussen een gebouw en de plek in stad altijd centraal. Zijn zorg voor een stevige contextuele inbedding van gebouwen heeft een belangrijke plek ingenomen binnen het bureau; het was en is nog steeds één van de centrale thema's in onze ontwerpen. 

TEAM

Zakelijk directeur/Architect:
Henk Tiegelaar

Architecten/Ontwerpers:
Elizabeth Acland
Jasper ten Bosch
Alma Bouwens
Rick Bruggink
Alice Dicker
Ana Frentescu
Daan Groeneveld
Anna Janssen
Dominique de Rond
Carlo van Steen
András Szél
Inez Tan
Caroline Versteden
Bob van der Vleugel
Martijn van Wijk

Bouwtechnisch ontwerpers:
Charles Hueber
Leon Kentrop
Peter Nagtzaam

Stagiairs:
Alexandre Augu
Gwenaëlle Polgar

Communicatie:
Karen Willey

Administratie:
Aeliane van den Ende

Bureau-assistentie:
Mara-Flor Silva da Cruz

Terug naar boven