210.
Station Amsterdam Amstel
Amsterdam
2016-2019
Renovatie en uitbreiding van het rijksmonument Amstel Station
Adres: Julianaplein Amsterdam
Opdrachtgever: ProRail, NS stations, Gemeente Amsterdam
In samenwerking met Gottlieb Paludan Architects (DK)

Het Station Amsterdam Amstel is een ontwerp van H.G.J. Schelling,  J. Leupen en C. van Eesteren en is in 1939 in gebruik genomen. Het voor die tijd vooruitstrevende ontwerp, waarin diverse verkeerstromen optimaal verbonden zijn, functioneert nog steeds. Het ontwerp in een klassiek-modern vocabulaire wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van typologisch herkenbare ruimtes met ieder een eigen lichtinval. Het materiaalgebruik met baksteen, staal en natuursteen is voor die tijd bijzonder rijk. Het station is een belangrijk verkeersknooppunt en de aansluiting op de snelle stedelijke ontwikkelingen in de omgeving en de renovaties van het monumentale gebouw vormen de kern van de opgave. Aan de historische oostzijde zijn diverse aanpassingen noodzakelijk en wordt het gebouw stapsgewijs in oude luister hersteld. Aan de westzijde wordt de later toegevoegde achteringang vervangen door een nieuwe stationshal die zich op eigentijdse wijze voegt in het oorspronkelijke ontwerp en die het station een nieuw gezicht aan de Amstel geeft.

Stationshal,1939
 
 
Zuidzijde van de stationshal, 1939 
Nieuwe stationshal westzijde