Codrico meelfabriek
Rotterdam, Nederland
2020-2028
Codrico meelfabriek
Rotterdam, Nederland
2020-2028
Herbestemming en uitbreiding van industrieel rijksmonument
Adres: Rijnhaven Rotterdam
Oppervlakte: 25.000 m²
Opdrachtgever: Red Company
Herontwerp Codrico fabriek: Office Winhov
Team: Uri Gilad, Rick Bruggink, Caroline Versteden, András Szél
Bouw- en cultuurhistorische onderzoek: Crimson Historians & Urbanists
Stedenbouwkundig ontwerp Codrico terrein: Powerhouse Company
Ontwerp nieuwbouw Codrico terrein: Powerhouse Company, SHoP Architects, Mecanoo
Landschapsontwerp: Delva Landscape Architects
Visualisaties: Filippo Bolognese, Plomp
Historische beelden: stadsarchief Rotterdam
Codrico meelfabriek
Rotterdam, Nederland
2020-2028

Het Codrico terrein is een ensemble van industriële gebouwen, die bepalend zijn voor de geschiedenis en de identiteit van de Rotterdamse Rijnhaven. Het bedrijf Codrico zal het terrein verlaten en Powerhouse Company heeft een stedenbouwkundige visie ontwikkeld voor de transformatie van het terrein in samenwerking met Delva Landschape architects, SHoP Architects, Mecanoo en Office Winhov.

Office Winhov is verantwoordelijk voor het herontwerp van de monumentale en beeldbepalende gebouwen, welke behouden blijven en alle zijn ontworpen door architect J.J.M. Vegter. In 1952 werden de eerste gebouwen opgeleverd als meelfabriek CO-OP. Deze zijn in 2014 aangewezen als rijksmonument. In 1966 is het complex uitgebreid met een groot silogebouw aan de straatzijde.

Bij het ontwerp van de uitbreiding is de structuur van de bestaande gebouwen het uitgangspunt geweest. Nieuwe toevoegingen bouwen voort op de stedenbouwkundige en architectonische kenmerken van de bestaande bouwdelen. Het resulterende ensemble zal zeer multifunctioneel zijn: kantoor, hotel, horeca en woningbouw. Het terrein zelf wordt openbaar gebied, waarbij culturele programma’s en een route door het gebouw zorgen dat dit erfgoed toegankelijk wordt voor Rotterdammers en andere bezoekers van de Rijnhaven.

Codrico meelfabriek
Rotterdam, Nederland
2020-2028
Impressie van het woongebouw op de positie van het voormalige silogebouw
Impressie van de geïntegreerde uitbreidingen binnen de bestaande fabrieksetting
Dit enorme silogebouw werd in 1969 voltooid
Impressie van de transformatie van de Rotterdamse Rijnhaven
Impressie van de kade die toegankelijk is voor bezoekers
Op de achtergrond de meelfabriek rond 1954, destijds genaamd CO-OP
Maquette van de transformatie van de Rijnhaven
Axometrie van het nieuwe woongebouw in relatie tot het voormalige silogebouw Axometrie van de transformatie van de bestaande meelfabriek
Axometrie van het nieuwe woongebouw in relatie tot het voormalige silogebouw
Image 1/2
Impressie van de publieke route door het ensemble van gebouwen
Impressie van de getransformeerde westelijke façade van de meelfabriek Impressie van de getransformeerde noordelijke façade van de meelfabriek
Impressie van de getransformeerde westelijke façade van de meelfabriek
Image 1/2
De nieuwe toevoegingen aan meelfabriek Codrico zijn in het groen aangeduid Publieke routes door en langs meelfabriek Codrico zijn in het groen aangeduid
De nieuwe toevoegingen aan meelfabriek Codrico zijn in het groen aangeduid
Image 1/2
Plattegrond silogebouw<br>Begane grond Plattegrond silogebouw<br>Standaard verdieping Plattegrond silogebouw<br>Uitbreiding bovenop het nieuwe woongebouw
Plattegrond silogebouw
Begane grond
Image 1/3
Het woongebouw verwijst in vorm en materiaal naar het voormalige silogebouw
Doorsnede van meelfabriek Codrico aan de Rotterdamse Rijnhaven