Station Nijmegen
Nijmegen
2020-2027
Station Nijmegen
Nijmegen
2020-2027
Uitbreiding van het Station Nijmegen
Opdrachtgever: ProRail, Gemeente Nijmegen
Architectuur: Office Winhov
Engineering: Arcadis
Lichtontwerp: Atelier Lek
Landschapsontwerp: Gemeente Nijmegen
Team Office Winhov: Jan Peter Wingender, Caroline Versteden, Carlo van Steen
Visualisaties: Nanopixel
Station Nijmegen
Nijmegen
2020-2027

Als deel van het ‘Programma Hoogfrequent Spoorvervoer’ wordt het Station Nijmegen in de komende jaren ingrijpend aangepast en uitgebreid. Het Station Nijmegen is ‘te gast’ in de uitlopers van de stuwwal. De plaatselijke topografie vormde lang een natuurlijke begrenzing, maar met de westelijke stadsuitbreiding is het station in de stad  komen te liggen. Het station heeft naast een groot hoogteverschil een complexe bouwkundige geschiedenis waarbij de overblijfselen van het historische station van C.H. Peters na de oorlog door Sybold van Ravesteyn zijn ingepast in een nieuw, monumentaal station. Office Winhov is aangesteld als architect voor de vernieuwe perrontunnel en opgangen, het extra perron met perronkap en de nieuwe westelijke entree. De nieuwe houten perronkap volgt het 100 jaar oude ‘Zollinger’ constructieprincipe waardoor een bijzonder slanke dimensionering van de CLT-spantdelen mogelijk is. De west-entree is opgevat als een paviljoen in de groene omgeving waarbij de nieuwe fietsenstalling is ingepast onder het stationsplein met een directe toegang naar het fietspad aan de Tunnelweg. Het stationsplein en de directe omgeving worden ingericht als deel van het landschap van de stuwwal.

Station Nijmegen
Nijmegen
2020-2027
Het ontwerp voor de nieuwe West-entree
Overzicht westelijke entree gezien vanaf verhoogd voorplein
1954, stationstoren oostzijde, Sybold van Ravesteyn
1968, overzicht station Nijmegen
Restauratie van de historische perronkappen
Overzicht westelijke entree gezien vanaf de Tunnelweg
Overzicht westelijke entree gezien vanaf de Tunnelweg
Overzicht van de ingrepen voor de uitbreiding van het station Overzicht van de ingrepen voor de uitbreiding van het station Overzicht van de ingrepen voor de uitbreiding van het station Overzicht van de ingrepen voor de uitbreiding van het station
Overzicht van de ingrepen voor de uitbreiding van het station
Image 1/4
Nieuwe houten perronkap, gebaseerd op het Zollinger principe
Nieuwe houten perronkap, gebaseerd op het Zollinger principe
Ontwerpprincipe van de nieuwe houten perronkappen
De nieuwe perrontunnel die oost- en westzijde met elkaar verbindt De nieuwe perrontunnel die oost- en westzijde met elkaar verbindt
De nieuwe perrontunnel die oost- en westzijde met elkaar verbindt
Image 1/2
De nieuwe stationshal van de West-entree
Het station als deel van de topografie