Station Amsterdam Amstel
Amsterdam
2016–2020
Station Amsterdam Amstel
Amsterdam
2016–2020
Renovatie en uitbreiding van het rijksmonument Amstel Station
Adres: Julianaplein Amsterdam
Opdrachtgever: ProRail, NS stations, Gemeente Amsterdam
In samenwerking met Gottlieb Paludan Architects (DK)
Fotografie: Stefan Müller
Station Amsterdam Amstel
Amsterdam
2016–2020

Het Station Amsterdam Amstel (1939) is een ontwerp van de architecten Schelling en Leupen en stedenbouwkundige Van Eesteren. Het voor die tijd vooruitstrevende gebouw, waarin diverse verkeerstromen optimaal verbonden zijn, functioneert in essentie nog steeds goed. Het ontwerp in een klassiek-modern vocabulaire wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van typologisch herkenbare ruimtes met ieder een eigen lichtinval. Het rijke materiaalpallet en de monumentale kunsttoepassingen zijn voor die tijd bijzonder. Het station is een belangrijk verkeersknooppunt en de aansluiting op de snel ontwikkelende stedelijke omgeving en de noodzakelijke aanpassingen van het monumentale gebouw vormen de kern van de renovatie opgave. Aan de historische oostzijde worden diverse moderniseringen doorgevoerd en wordt het gebouw stapsgewijs in oude luister hersteld. Aan de westzijde wordt de achteringang vervangen door een nieuwe stationshal die zich op eigentijdse wijze voegt in het oorspronkelijke ontwerp en die het station een nieuw gezicht aan de Amstel geeft.

Station Amsterdam Amstel
Amsterdam
2016–2020
Zicht vanaf de Gooiseweg © Lucas Hardonk
Zuidzijde van de stationshal, 1939
Vernieuwde entree oostzijde
De luifels zijn een reconstructie van de oorspronkelijke luifels
Het busstation met de gereconstrueerde luifels
Zicht vanaf het perron
Zicht op het perron
Doorsnede van de stationshal
Stationshal,1939
De stationshal voor de verbouwing
Het historische atrium is heropend